GŴYL HUDOL GERDDORIAETH, BWYD A HWYL I’R TEULU CYFAN

 

Awst 31ain – MEDI 1AF 2018

Mae gŵyl Y Big CwTch yn ôl am y 5ed flwyddyn

Archebwch eich tocynnau nawr a dewch i ddathlu gyda ni!

 

 

Prynwch eich tocynnau bargen gynnar yma

ARCHEBU TOCYNNAU

ARTISTIAID 2018 

YN HYRWYDDO ARTISTIAID NEWYDD GORAU CYMRU . . .

ARTISTIAID CYNTAF 2018…

Yr artistiaid cyntaf i ymuno ar gyfer 2018

 MARTYN JOSEPH  HMS MORRIS  ROUGHION  THE MOON BIRDS • TOBY HAY  RUFUS MUFASA  THE RASPBERRY JAM  REBECCA HURN  LOWRI EVANS & leE MASON  CODEWALKERS • GERAINT RHYS  LA FORME  TRACY ISLAND  CVC  DEAD CROW • GEORGIA FEARN • RHIANNON PHELPS  WILL JONES

Mwy o gyhoeddiadau cyffrous i ddilyn…

BLAS O GYMRU

Mae’r Big Cwtch yn dod a gwledd o flasau Cymreig wedi gweini gan rhai o gogyddion a chynhyrchwyr gorau Cymru. O’n clybiau swper hudol glan llyn, bwytai pop-up, tafarnau a bariau i’n Stryd Fwyd arbennig yn llawn masnachwyr bwyd gorau Cymru.

Bwyd yr ŵyl 2018 i’w cyhoeddi yn fuan

 

What's On

Hwyl gŵyl i bob oed

Llwyth o weithgareddau creadigol i blant, dosbarthiadau lles & GWEITHDAI, pentre’ crefftau newydd a llawer mwy o hwyl gŵyl Big Cwtch.

Gwledd o gerddoriaeth a bwyd stryd a rhaglen wych o weithgareddau awyr agored, gweithareddau creadigol , iechyd a lles, ein pentref crefftau newydd a llawer mwy.

Mae gŵyl deuluol y Big Cwtch wedi’i leoli mewn lleoliad hudol glan llyn yng nghalon Sir Gâr. Lle chwarae perffaith ar gyfer penwythnos ysbrydoledig o hwyl gŵyl gyda’r teulu. Mae’r ŵyl yn llawn gweithgareddau credigol a ffyrdd o ddiddanu plant o bob oed, profiadau awyr agored unigryw, gweithdai a dosbarthiadau sy’n gwneud y mwya’ o’n lleoliad brydferth yn Nyffryn Cothi.

Mae popeth yn barod ar gyfer ein pen-blwydd yn 5 oed…

Ymunwch am benwythnos bendigedig yng nghalon Sir Gâr

CAE GLAMPIO MOETHUS NEWYDD… GYDA FRED’S YURTS

Bydd Yurt Events yn ymuno â ni ar gyfer y Big Cwtch eleni i ddarparu pebyll ‘glampio’ moethus, gan gynnwys pebyll cloch a yurts moethus
Gallwch chi greu eich amodau gwersylla perffaith gyda llwyth o bethau ychwanegol i ddewis…o babell gloch wedi codi erbyn i chi gyrraedd i yurts moethus sy’n cysgu 7 o bobl yn gyfforddus, gwelyau cyfforddus i ddillad gwely glân i sicrhau’r noson orau posib o gwsg a phrofiad moethus. Gallwch chi hyd yn oed ychwanegu tân pren i gadw’n gynnes yn ystod y nosweithiau oer.
Bydd y cae gwersylla moethus wedi ei leoli yn y Cae Berllan brydferth yn agos i holl hwyl yr ŵyl gan gynnwys cyfleusterau golchu annibynnol. Bydd cwmni Fred’s Yurts yna i edrych ar eich holau yn ystod yr ŵyl gyda phabell dderbynfa wrth i chi gyrraedd.
Gwnewch y mwyaf o’r cyfle gwersylla moethus yma ac ewch i wefan Fred i drefnu eich pabell neu yurt.

 

 

ARCHEBWCH GLAMPIO 2018 YMA!

Glamping at The Big Cwtch

 AGWEDD YW POPETH 

Mae’r Big Cwtch yn falch i fod yn rhan o’r ymgyrch ‘Agwedd yw Popeth’ siarter sy’n ymrwymedig i wella mynediad pobl fyddar ac anabl i gerddoriaeth fyw. Mae ein hyrwyddwr mynediad a holl dîm yr ŵyl yn cydweithio yn rhyfedd o galed gyda’n partneriaid, masnachwyr a darparwyr i sicrhau ein bod ni’n ennill ein Gwobr Arian eto eleni. Rydyn ni hefyd yn ymfalchïo ein bod wedi ennill achrediad i siarter ‘MAE MYNEDIAD YN DECHRAU AR-LEIN’ i’n tudalen archebu a mynediad ar-lein ar ein gwefan. Byddwn ni’n ymfalchïo wrth ddangos y logo!

Dysgwch fwy am fynediad yn y Big Cwtch →

Access Bronze
Access Starts Online Attitude is Everything

 

BOOK DISABILITY ACCESS TICKETS