Awst 31ain – MEDI 1AF 2018

Mae gŵyl Y Big CwTch yn ôl am y 5ed flwyddyn

Archebwch eich tocynnau nawr a dewch i ddathlu gyda ni!

 

 

ARTISTIAID 2018 

YN HYRWYDDO ARTISTIAID NEWYDD GORAU CYMRU . . .

ARTISTIAID CYNTAF 2018…

Yr artistiaid cyntaf i ymuno ar gyfer 2018

MARTYN JOSEPH  HMS MORRIS  ROUGHION  THE MOON BIRDS • TOBY HAY  RUFUS MUFASA  NIA WYN • THE RASPBERRY JAM  BROKEN FIRES • FFLUR DAFYDD • DISCO PANTHER • REBECCA HURN  LOWRI EVANS & leE MASON • THE STANGS  CODEWALKERS • PICSEL   GERAINT RHYS  LA FORME  TRACY ISLAND  RAMNASTAX • LUCY JONES PLATFORM 1•   IAN SHIMMIN • Mari mathias • CVC  DEAD CROW HAELON • GEORGIA FEARN • RHIANNON PHELPS  WILL JONES

Mwy o gyhoeddiadau cyffrous i ddilyn…

Prynwch eich tocynnau bargen gynnar yma

BLAS O GYMRU

Mae’r Big Cwtch yn dod a gwledd o flasau Cymreig wedi gweini gan rhai o gogyddion a chynhyrchwyr gorau Cymru. O’n clybiau swper hudol glan llyn, bwytai pop-up, tafarnau a bariau i’n Stryd Fwyd arbennig yn llawn masnachwyr bwyd gorau Cymru.

Bwyd yr ŵyl 2018 i’w cyhoeddi yn fuan

 

What's On

Hwyl gŵyl i bob oed

Llwyth o weithgareddau creadigol i blant, dosbarthiadau lles & GWEITHDAI, pentre’ crefftau newydd a llawer mwy o hwyl gŵyl Big Cwtch.

Gwledd o gerddoriaeth a bwyd stryd a rhaglen wych o weithgareddau awyr agored, gweithareddau creadigol , iechyd a lles, ein pentref crefftau newydd a llawer mwy.

Mae gŵyl deuluol y Big Cwtch wedi’i leoli mewn lleoliad hudol glan llyn yng nghalon Sir Gâr. Lle chwarae perffaith ar gyfer penwythnos ysbrydoledig o hwyl gŵyl gyda’r teulu. Mae’r ŵyl yn llawn gweithgareddau credigol a ffyrdd o ddiddanu plant o bob oed, profiadau awyr agored unigryw, gweithdai a dosbarthiadau sy’n gwneud y mwya’ o’n lleoliad brydferth yn Nyffryn Cothi.

Mae popeth yn barod ar gyfer ein pen-blwydd yn 5 oed…

Ymunwch am benwythnos bendigedig yng nghalon Sir Gâr

 

 

ARCHEBWCH GLAMPIO 2018 YMA!

Glamping at The Big Cwtch

 AGWEDD YW POPETH 

Mae’r Big Cwtch yn falch i fod yn rhan o’r ymgyrch ‘Agwedd yw Popeth’ siarter sy’n ymrwymedig i wella mynediad pobl fyddar ac anabl i gerddoriaeth fyw. Mae ein hyrwyddwr mynediad a holl dîm yr ŵyl yn cydweithio yn rhyfedd o galed gyda’n partneriaid, masnachwyr a darparwyr i sicrhau ein bod ni’n ennill ein Gwobr Arian eto eleni. Rydyn ni hefyd yn ymfalchïo ein bod wedi ennill achrediad i siarter ‘MAE MYNEDIAD YN DECHRAU AR-LEIN’ i’n tudalen archebu a mynediad ar-lein ar ein gwefan. Byddwn ni’n ymfalchïo wrth ddangos y logo!

Dysgwch fwy am fynediad yn y Big Cwtch →

Access Bronze
Access Starts Online Attitude is Everything

 

BOOK DISABILITY ACCESS TICKETS