GŴYL HUDOL GERDDORIAETH, BWYD A HWYL I’R TEULU CYFAN

 

GŴYL ELUSENNOL, BWYD A CHERDDORIAETH

Mae Parti Haf y Big Cwtch yn dychwelyd ar gyfer y bedwaredd flwyddyn ac unwaith eto mae’n ŵyl hudol glan llyn o gerddoriaeth a bwyd yn llawn hwyl gŵyl ar gyfer y teulu cyfan. Dewch i ymuno â ni ar gyfer penwythnos gwych yng nghefn gwlad brydferth Cymru er mwyn codi arian ar gyfer elusennau gwerth chweil ysbrydoledig!

MAE TOCYNNAU PARTI HAF Y BIG CWTCH 2017 YN GWERTHU’N GYFLYM!

ARCHEB TOCYNNAU

Glamping at The Big Cwtch

CYHOEDDI ARTISTIAID 2017

Yn hyrwyddo artistiaid newydd gorau Cymru… 

DYSGWCH FWY AM EIN ARTISTIAID YMA >>

CLIMBING TREES ALED RHEON  CONNAH EVANS • TENDONS  THE MOON BIRDS  FIRE FENCES  JACK ELLIS

 THE CHALK OUTLINES  THE BLEEDIN’ NOSES  ADWAITH  LITTLE FOLK  LITTLE RED  VINCE JAMES  CWCW  THE TATES  PARCS  TO BEAR SIR  JO KELLY 

NAOMI RAE  DUSTY ROAD  LUCY JONES  CAROLINE HARRISON  MATTHEW 0’SULLIVAN

Mwy o gyhoeddiadau cyffrous i ddilyn…

BLAS O GYMRU

Mae’r Big Cwtch yn dod a gwledd o flasau Cymreig wedi gweini gan rhai o gogyddion a chynhyrchwyr gorau Cymru. O’n clybiau swper hudol glan llyn, bwytai pop-up, tafarnau a bariau i’n Stryd Fwyd arbennig yn llawn masnachwyr bwyd gorau Cymru.

What's On

Hwyl gŵyl i bob oed

Llwyth o weithgareddau creadigol i blant, dosbarthiadau lles & GWEITHDAI, pentre’ crefftau newydd a llawer mwy o hwyl gŵyl Big Cwtch.

Gwledd o gerddoriaeth a bwyd stryd a rhaglen wych o weithgareddau awyr agored, gweithareddau creadigol , iechyd a lles, ein pentref crefftau newydd a llawer mwy.

Mae gŵyl deuluol y Big Cwtch wedi’i leoli mewn lleoliad hudol glan llyn yng nghalon Sir Gâr. Lle chwarae perffaith ar gyfer penwythnos ysbrydoledig o hwyl gŵyl gyda’r teulu. Mae’r ŵyl yn llawn gweithgareddau credigol a ffyrdd o ddiddanu plant o bob oed, profiadau awyr agored unigryw, gweithdai a dosbarthiadau sy’n gwneud y mwya’ o’n lleoliad brydferth yn Nyffryn Cothi.

 

CAE GLAMPIO MOETHUS NEWYDD… GYDA FRED’S YURTS

Rydyn ni’n gyffrous i gyhoeddi cae glampio moethus newydd ar gyfer 2017 mewn partneriaeth gyda Freds Yurts
Bydd Yurt Events yn ymuno â ni ar gyfer y Big Cwtch eleni i ddarparu pebyll ‘glampio’ moethus, gan gynnwys pebyll cloch a yurts moethus
Gallwch chi greu eich amodau gwersylla perffaith gyda llwyth o bethau ychwanegol i ddewis…o babell gloch wedi codi erbyn i chi gyrraedd i yurts moethus sy’n cysgu 7 o bobl yn gyfforddus, gwelyau cyfforddus i ddillad gwely glân i sicrhau’r noson orau posib o gwsg a phrofiad moethus. Gallwch chi hyd yn oed ychwanegu tân pren i gadw’n gynnes yn ystod y nosweithiau oer.
Bydd y cae gwersylla moethus wedi ei leoli yn y Cae Berllan brydferth yn agos i holl hwyl yr ŵyl gan gynnwys cyfleusterau golchu annibynnol. Bydd cwmni Fred’s Yurts yna i edrych ar eich holau yn ystod yr ŵyl gyda phabell dderbynfa wrth i chi gyrraedd.
Gwnewch y mwyaf o’r cyfle gwersylla moethus yma ac ewch i wefan Fred i drefnu eich pabell neu yurt.

ARCHEBWCH EICH GWERSYLLA MOETHUS YMA

neu rhowch alwad i Bea ar

07846 625 587

neu e-bostiwch festivalsundercanvas@gmail.com

 

 

Glamping at The Big Cwtch with Fred's Yurts

 AGWEDD YW POPETH 

Mae’r Big Cwtch yn falch i fod yn rhan o’r ymgyrch ‘Agwedd yw Popeth’ siarter sy’n ymrwymedig i wella mynediad pobl fyddar ac anabl i gerddoriaeth fyw. Mae ein hyrwyddwr mynediad a holl dîm yr ŵyl yn cydweithio yn rhyfedd o galed gyda’n partneriaid, masnachwyr a darparwyr i sicrhau ein bod ni’n ennill ein Gwobr Arian eto eleni. Rydyn ni hefyd yn ymfalchïo ein bod wedi ennill achrediad i siarter ‘MAE MYNEDIAD YN DECHRAU AR-LEIN’ i’n tudalen archebu a mynediad ar-lein ar ein gwefan. Byddwn ni’n ymfalchïo wrth ddangos y logo!

Dysgwch fwy am fynediad yn y Big Cwtch 2017 →

Access Starts Online Attitude is Everything

 

BOOK DISABILITY ACCESS TICKETS